Skip to main content

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

Odpowiedź na to pytanie może być bardzo prosta – prawie zawsze pozwolenie wodnoprawne wydają Wody Polskie 😊

W znacznej większości przypadków pozwolenie wodnoprawne wydaje Dyrektor Zarządu Zlewni, właściwy dla obszaru, na którym znajduje się zamierzone korzystanie z wód – np. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, albo wprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków, pobór wód podziemnych itp.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, właściwy dla obszaru korzystania z wód, również wydaje pozwolenia wodnoprawne, jednak są wyjątkowe przypadki, w których ma to miejsce. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane.

  • gdy korzystanie z wód ma miejsce na terenach zamkniętych, np. terenach kolejowych, wojskowych, lotniskach;
  • w przypadku, gdy zamierzone korzystanie z wód związane jest z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, tj. takimi, dla których wydano decyzję środowiskową lub kwalifikują się, jako przedsięwzięcia w myśl Rozporządzenia lub dotyczą instalacji, określonych w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska;
  • gdy wykonywane są nowe budowle przeciwpowodziowe, np. zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe;
  • podczas, gdy do wód powierzchniowych wprowadza się substancje hamujące rozwój glonów;
  • w momencie, gdy pozwolenie wodnoprawne dotyczy przerzutu wody i wykonania niezbędnych do tego urządzeń wodnych, np. w sytuacji odprowadzania nadmiaru wód z rzeki do zbiornika itp.;
  • inne, określone w art. 397 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne.

Zarówno Zarządy Zlewni, jaki i Regionalne Zarządu Gospodarki Wodnej stanowią Wody Polskie.

Wyjątki od reguły

Zatem, jaki jest wyjątek? Otóż jedyny przypadek, w którym pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przez inny organ – Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, to taki, w którym wnioskodawcą pozwolenia wodnoprawnego są Wody Polskie.

Co istotne, podejmując z nami współpracę, nie musisz zastanawiać się, kto wydaje Twoje pozwolenie wodnoprawne, do kogo należy złożyć operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Ustalimy to dla Ciebie, jak zawsze bezpłatnie. Jeśli nie wiesz, czy potrzebujesz operatu wodnoprawnego, to zapraszamy do kontaktu. Zapoznamy się z Twoją sprawą, na pewno coś doradzimy. Wycena naszych prac jest zawsze bezpłatna.

Jeśli zastanawiasz się ile kosztuje operat wodnoprawny, albo z czego składa się operat wodnoprawny, to pisaliśmy o tym już na naszym blogu. Możesz o tym poczytać tutajtutaj.

Leave a Reply