Skip to main content

Stormwater Poland 2024

Nauka nie kończy się w szkole. Chcąc ciągle się rozwijać i być na bieżąco, jako specjaliści w branży wód opadowych, wzięliśmy udział w dwudniowej Konferencji Stormwater Poland, która w tym roku odbyła się w Poznaniu. Pytanie, na jakie staraliśmy się znaleźć odpowiedź, było „Co zrobić z tym deszczem?”.

Konferencja miała charakter międzynarodowy, dzięki czemu można było zapoznać się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach i wymienić doświadczenia. W ciągu dwóch dni konferencji rozmowy obejmowały 3 główne bloki tematyczne, które były również tematami prelekcji i debat:

  • Czy zależy nam na detencji, retencji, czy na wykorzystaniu wód opadowych?
  • Kto powinien zająć się retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych?
  • Niebiesko – zielona infrastruktura – Jaką wodę wybieramy?

Wykłady, debaty, prezentacje, pokazy i jeszcze więcej

Wykłady uzupełniały stoiska wystawców, na których można było obejrzeć nowoczesne rozwiązania stosowane w zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. Była również dodatkowa część, która odbyła się już poza Aulą Artis, tj. wizyta studyjna w zakładzie produkcyjnym rur i rozwiązań dla branży budowlanej, praktyczny warsztat uszczelniania modułowego zbiornika retencyjnego czy też otwarcie ogrodu deszczowego, jako zwieńczenie konferencji.

Leave a Reply