Skip to main content

Czy planujesz rozsączać ścieki i zbudować studnię wody pitnej?

To kolejne bardzo ważne pytanie, na które musisz znać odpowiedź, zanim zaplanujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wiele domów jednorodzinnych, zwłaszcza na terenach wiejskich, które nie są przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, muszą w jakiś sposób zagospodarować ścieki bytowe. Rozwiązaniem dla tego typu problemów może być zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie rozsączenie oczyszczonych ścieków w gruncie. Podobnie może być z dostępnością wody pitnej. Nie do wszystkich zakamarków małych miejscowości doprowadzono wodociąg. W takiej sytuacji możliwe, że będziesz zmuszony wybudować własne ujęcie wody.

Rozsączanie ścieków, a studnia wody pitnej. Co z jakością wody?

Z pewnością chciałbyś aby woda pobierana ze studni była jak najlepszej jakości. Kluczowe jest dobranie odpowiedniej odległości między studnią do poboru wody, a przydomową oczyszczalnią ścieków. Nie chcesz chyba, aby Twoje ścieki zanieczyściły wodę, którą pijesz?

Pamiętaj, też o swoich sąsiadach, oni chcą tego samego. Jeśli chcesz uniknąć możliwych konfliktów w przyszłości, dowiedz się, czy posiadają na swojej działce ujęcie wody przeznaczonej do spożycia i określ, w jakiej odległości znajduje się ono od planowanej przez Ciebie oczyszczalni.

Źle zaplanowana lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków może zaszkodzić zdrowiu wszystkich mieszkańców w użytkujących daną warstwę wodonośną, a nawet doprowadzić do degradacji ujęcia.

Rozsączanie ścieków, a studnia wody pitnej. Jak sprawdzić bezpieczną odległość?

Odległość między studnią dostarczającą wodę pitną, a elementami oczyszczalni ścieków jest ściśle określona przepisami prawa. Jeśli nie jesteś w nich biegły, zwróć się o pomoc do specjalistów. Możesz też zerknąć tutaj.

Zobacz co jeszcze powinieneś wiedzieć/sprawdzić

Jeśli nie wiesz, czy prawo miejscowe pozwala na odprowadzanie ścieków na Twojej działce, zerknij tutaj.

Jeśli nie masz pewności czy grunt na Twojej działce, będzie w stanie wchłonąć ścieki, zerknij tutaj.

Dzięki odpowiednim decyzjom, zadbasz o dobro publiczne, jakim jest cenny do życia surowiec – woda.

Leave a Reply