Skip to main content

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią

Znaczenia słowa „powódź” nie trzeba w Polsce nikomu tłumaczyć. Szeroko znane jest również pojęcie „powódź tysiąclecia” w odniesieniu do powodzi z 1997 r. Ale czym są obszary szczególnego zagrożenia powodzią? Zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm.) są to obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, jest wysokie i wynosi 10%, pas techniczny, a także obszary między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem. W praktyce są to tereny leżące często (ale nie tylko) bezpośrednio przy rzece.

Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi

Niejasna może dla wielu osób pozostawać kwestia prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi. Ustawodawca określił procentowo częstotliwość takich zdarzeń:

– 1% – powódź występująca statystycznie 1 raz na 100 lat;

– 10% – powódź występująca statystycznie 1 raz na 10 lat.

W serwisie hydroportal, można zapoznać się z mapą zagrożenia i ryzyka powodzi 1% i 10%. Po rozwinięciu menu na warstwie „Mapy zagrożenia powodziowego”, oprócz danych dla powodzi 1% i 10%, pojawia się również możliwość obejrzenia obszarów o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 0,2%, tj. 1 raz na 500 lat.

Ww. tereny wyznaczane są na podstawie modelowania komputerowego, numerycznego modelu terenu, a także danych historycznych. Rzeka to żywioł, który ludzie starają się zawrzeć w pewne ryzy, np. uregulowane koryta, czy wały przeciwpowodziowe. W praktyce, przy bardzo dużych wezbraniach, woda najczęściej wraca na swoje historyczne tereny – pola uprawne, poldery zalewowe, nie zważając na prawo własności i tragedię ludzi i zwierząt, jakie napotyka po drodze.

Budowa na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Czy zatem na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią można się budować? Prawo nie zabrania budowania budynków (np. mieszkalnych, rekreacyjnych, letniskowych, innych) na takich terenach, są jednak pewne ograniczenia w tym zakresie, o czym pisaliśmy we wpisie, dostępnym na tym blogu – kliknij tutaj

Jeśli potrzebujesz doradztwa w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu. Zapoznamy się z Twoją sprawą, na pewno coś doradzimy.

Leave a Reply