Skip to main content

Nowy rok = nowe opłaty za wydanie zgód wodnoprawnych

Zmiana kartki w kalendarzu, każdego roku wiąże się z nowymi podatkami, opłatami i ogólnym wzrostem kosztów. Nie inaczej jest w sferze opłat za uzyskanie zgód wodnoprawnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych. Jak co roku musimy zwrócić uwagę na nowe opłaty za wydanie zgód wodnoprawnych.

Minister Infrastruktury ogłasza nowe stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych

Każdego roku, Minister Infrastruktury, w drodze obwieszczenia, podaje nowe stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych. Dla roku 2024 obwieszczenie takie wydano w czerwcu 2023 r. – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. Obwieszczenie ogłoszono w Monitorze Polskim – poz. 693 z 2023 r. Możecie o tym przeczytać tutaj

Nowe stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych od 1 stycznia 2024 r. wynoszą:

  • zgłoszenie wodnoprawne – 114,66 zł;
  • pozwolenie wodnoprawne – 286,00 zł;
  • legalizacja urządzenia wodnego – 5720,17 zł;
  • ocena wodnoprawna – 1144,05 zł.

Jeśli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, koszt wydania decyzji mnoży się przez liczbę pozwoleń, przy czym opłata ta nie może przekroczyć kwoty 5720,17 zł, która jest równa opłacie legalizacyjnej. Mając na względzie powyższe kwoty, wzrost ceny za wydanie decyzji, np. pozwolenia wodnoprawnego, wzrósł z 250,00 zł w 2023 r. o 36,00 zł, w stosunku do obecnej opłaty.

Opłaty na przestrzeni lat.

Na szczęście Minister Infrastruktury tym razem, zaokrąglił kwotę do pełnych złotówek. Będzie to z pewnością uproszczeniem przy uiszczaniu opłat. A jak rosła opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego od czasu powstania Wód Polskich? Spójrzcie na poniższe zestawienie:

– 2022 r. – 237,87 zł;
– 2021 r. – 230,05 zł;
– 2020 r. – 224,88 zł;
– 2019 r. – 221,34 zł;
– 2018 r. – 217,00 zł.

Opłata za zgodę wodnoprawną, a opłata skarbowa.

Co istotne, opłata za udzielenie zgody wodnoprawnej (w tym pozwolenia wodnoprawnego), nie jest opłatą skarbową. W związku z powyższym, nie są z niej zwolnione jednostki budżetowe Skarbu Państwa, jak było to za czasów „starego” Prawa wodnego. Z chwilą wejścia w życie nowego Prawa wodnego jedynymi jednostkami, jakie zwolnione są z ww. opłat są… Wody Polskie.

One Comment

Leave a Reply