Skip to main content

Czy wizja w terenie jest zawsze potrzebna?

Wizja w terenie to ważny element opracowania. Na to czy odbycie wizji w terenie jest obligatoryjne, czy nie, wpływa kilka czynników:

  • złożoność problemu;
  • przedmiot pozwolenia wodnoprawnego;
  • materiały przekazane przez Inwestora;
  • aktualność danych przedstawionych na mapie sytuacyjno – wysokościowej i innych dostępnych materiałach;
  • wymagania Inwestora.

Także odpowiedź na pytanie, czy wizja w terenie jest zawsze potrzebna, brzmi – NIE, nie zawsze.

Do odbycia wizji w terenie zawsze przygotowujemy się najpierw w biurze, przeglądając dostępne dane archiwalne, materiały przekazane przez Inwestora, porównując je z aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową i innymi dostępnymi danymi.

W terenie porównujemy dane opracowane w biurze ze stanem faktycznym i wykonujemy dokumentację fotograficzną, dzięki czemu później w biurze możemy wrócić do ustaleń w terenie. Nierzadko wykonujemy również notatki, czy oznaczamy punkty charakterystyczne w GPS. Tak zebrane materiały poddajemy dalszej analizie już w biurze.

Zastanawiasz się, czy Twoja sprawa wymaga odbycia wizji w terenie, a pewnie znajdujesz się na drugim końcu Polski w stosunku do naszej siedziby? Bez obaw, wiele spraw możemy załatwić zaocznie, działamy na terenie całego kraju.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, wybierając odpowiednią formę kontaktu (klik), a na pewno znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie także dla Twojej sprawy. Możesz też do nas dotrzeć poprzez nasz fanpage.

Leave a Reply