Operaty i zgłoszenia
wodnoprawne

Wykonamy niezbędną dokumentację i uzyskamy zgodę wodnoprawną

Instrukcje gospodarowania wodami

Napiszemy instrukcję i zdobędziemy decyzję zatwierdzającą

Karty informacyjne przedsięwzięć

Sporządzimy potrzebny dokument i zdobędziemy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Raporty o oddziaływaniu na środowisko

Opracujemy raport i zdobędziemy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Analizy i modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu

Wykonamy obliczenia źródeł hałasu, a wyniki poddamy analizie rozprzestrzeniania się w otoczeniu

Analizy i modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

Dokonamy obliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza i wykonamy symulację ich rozprzestrzeniania się w otoczeniu

Analizy ryzyka
ujęć wód

Opracujemy dokument identyfikujący zagrożenia dla ujęcia wód

Ekspertyzy, analizy, koncepcje ...

Wykonamy różnego rodzaju niezbędne dokumenty i uzyskamy stosowne decyzje lub uzgodnienia

Inne opracowania

Jeśli potrzebujesz innego rodzaju opracowania zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy elastyczni!

GWARANTUJEMY